NL

Visie

Verantwoorde, duurzame groei

Door onder andere de toename van de wereldbevolking en de groeiende energiebehoefte staat onze aarde onder grote druk. We willen dan ook nu investeren in een verantwoorde, duurzame groei om zo ook de aarde voor de komende generaties leefbaar te houden. 

Technologie kan een enorme bijdrage leveren aan die duurzame groei. Daarom werkt Cofely voortdurend aan baanbrekende, duurzame oplossingen. Waardoor beschikbare energiebronnen optimaal worden benut en energie wordt bespaard. 

Die innovatieve technologie bedenken we niet alleen. Dat doen we samen, met onze klanten, met leveranciers, met bedrijven binnen de GDF SUEZ-groep waar Cofely deel van uitmaakt en met kenniscentra zoals universiteiten. We motiveren en inspireren elkaar. En samen vinden we zo telkens weer slimmere, betere en duurzamer oplossingen. 

Maar een betere wereld vraagt meer. Die vereist ook verantwoordelijkheid en de wil om stappen te zetten. Voor medewerkers en stakeholders, voor milieu en omgeving. Daarom zorgen we bij Cofely onder andere voor kwaliteit van leven op het werk. En meten en verbeteren we continu onze eigen impact op het milieu. We streven naar transparantie in onze bedrijfsvoering en zijn altijd in gesprek met klanten, leveranciers, maatschappelijke partijen en overheden. Zodat we op ieder moment kunnen reageren op hun huidige en toekomstige behoeften. 

Han Blokland
CEO Cofely Nederland NV

Lees meer over hoe Cofely met duurzaamheid omgaat in ons duurzaamheidsverslag.